W zakres działalności firmy wchodzi kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego począwszy od wstępnej fazy projektowej, aż po nadzór budowlany!


W zakres działalności firmy wchodzi kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego począwszy od wstępnej fazy projektowej, aż po nadzór budowlany!

W zakresie projektowania oferujemy wykonanie:
- projektów konstrukcji budowlanych i inżynierskich dla wszystkich typów budynków i budowli - projekty budowlane, wykonawcze oraz rysunki warsztatowe
- projektów architektonicznych - projekty budowlane oraz projekty
wykonawcze
- adaptacji projektów typowych
- inwentaryzacji, rozbudowy, przebudowy oraz nadbudowy obiektów istniejących
- zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych
- opinii technicznych oraz ekspertyz stanu technicznego konstrukcji dotyczących wszystkich typów konstrukcji budowlanych i inżynierskich
- projektów branżowych - projekty budowlane oraz projekty wykonawcze
- projektów specjalistycznych posadowień (pale, studnie, projektowanie na terenach górniczych)

W zakresie wykonawstwa oferujemy:
- nadzory budowlane (kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru
inwestorskiego)
- porady techniczne

Ponadto oferujemy:
- wizualizacje obiektów w 3D
- świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (certyfikaty energetyczne)
- prowadzenie książki obiektu budowlanego

Oferujemy kompleksową usługę budowlaną polegającą na wykonaniu projektu wraz z pełnieniem funkcji kierownika budowy / inspektora nadzoru inwestorskiego!!!Biuro inżynierskie "MODUS"
mgr inż. Krzysztof SOBIK
ul. Mariacka 72 44-310 RADLIN

tel. 32 4568022
kom. 664703214
email: biuro@bi-modus.pl